System Settings

System Settings is het centrale beheerhulpprogramma waarmee u het gedrag van alle Acer Bio Protection’s -functies kunt besturen. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u geregistreerde vingerafdrukken en Acer FingerLaunch-items kunt beheren, de gegevens van uw Password Bank kunt bewerken, de aanpassingen van Acer FingerNav fijn kunt afstemmen en vingerafdrukken voor Pre-Boot Authentication (PBA) kunt instellen.

 

Gebruiksrichtlijnen:

U kunt het venster System Settings vanaf drie locaties openen.

1. Klik op het systeemvakpictogram en selecteer System Settings.
2. Via Start > All Programs (Alle programma’s) > Acer > Bio-Protection Fingerprint Solution > (Software Name) (Softwarenaam) > System (Systeem) > System Settings (Systeeminstellingen).
3. Open Reminder en klik op System Settings (Systeeminstellingen).

 

Opmerking:

Behalve voor optie 3 zult u een vingerafdrukauthenticatie moeten uitvoeren voordat u System Settings kunt openen. Wanneer System Settings is geopend, worden alle items in het pictogrammenmenu van het systeemvak, behalve About (Info), uitgeschakeld.

 

 

 

System Settings