FingerLaunch

Met FingerLaunch kunt u uw favoriete toepassingen en websites starten met een eenvoudige veeg van uw vinger. U kunt uw Password Bank-items ook starten om het automatisch aanmelden uit te voeren nadat een website of toepassing is gestart. Raadpleeg het gedeelte Acer Bio Protection – FingerNav Management beheren voor meer informatie over het schakelen naar de FingerLaunch-modus. Raadpleeg de hoofdstukken Acer Bio Protection beheren FingerLaunch Management en Acer Bio Protection Password Bank gebruiken van dit document.

 

Gebruiksrichtlijnen:

1. Stel uw vingerafdruk op elk ogenblik in met Acer FingerLaunch. Bovenaan links in het scherm wordt een statuspictogram weergegeven met het resultaat.
Acer Bio Protection 044 same%20in%20multi language FingerLaunch
Gelukt
Acer Bio Protection 045 same%20in%20multi language FingerLaunch
Mislukt
Acer Bio Protection 046 same%20in%20multi language FingerLaunch
Ongeldige vingerafdrukafbeelding
2. Het item wordt automatisch gestart als het resultaat gelukt is.

FingerLaunch