Password Bank gebruiken

Gebruiksrichtlijnen:

1. Open de website/toepassing of netwerklocatie die u hebt geregistreerd met Password Bank.
2. Het dialoogvenster Authentication (Authenticatie) wordt automatisch weergegeven
3. Veeg uw vinger en u wordt automatisch aangemeld.
4. Om een andere set authenticatie-informatie te registreren voor dezelfde website/toepassing, klikt u op Cancel (Annuleren) wanneer het venster Authentication (Authenticatie) verschijnt. Herhaal het proces dat is beschreven in het gedeelte Password Bank instellen voor website/toepassing om een nieuw Password Bank-item te registreren.
5. Wanneer u de volgende keer een website bezoekt of de toepassing opent waarvoor twee of meer sets van Password Bank zijn geregistreerd, wordt u gevraagd of u een Password Bank-item wilt instellen om het te gebruiken voor het aanmelden nadat de verificatie is gelukt.

   

Password Bank gebruiken