Verificatie

Het dialoogvenster Authentication (Verificatie) is het standaard hulpmiddel voor de identiteitsbevestiging. Dit dialoogvenster zal in verschillende situaties worden weergegeven, zoals bij de toegang tot de System Settings, het ondertekenen in websites en toepassingen met Password Bank, enz.

 

1. Veeg een van uw geregistreerde vingers over de sensor wanneer u dit dialoogvenster ziet. Uw geregistreerde vingers zijn groen gemarkeerd.

   Acer Bio Protection 038.zoom60 Verificatie        

2. Wanneer de verificatie gelukt is, wordt een groene cirkel weergegeven.

   Acer Bio Protection 039.zoom60 Verificatie        

3. Als de verificatie mislukt is, wordt een rood kruis weergegeven.

    Acer Bio Protection 040.zoom60 Verificatie        

Verificatie