Installatie

U moet de installatie voltooien voordat u de toepassing gebruikt. Volg de onderstaande installatie-instructies.

 

Gebruiksrichtlijnen:

1. Plaats de cd Acer Bio Protection om het installatieprogramma te starten (als dit niet automatisch start, dubbelklikt u op het bestand Setup.exe op de cd).
2. Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie. U zult worden gevraagd uw computer opnieuw op te starten nadat de installatie is voltooid. Selecteer Restart the computer now (De computer nu opnieuw opstarten) en klik op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien.
3. Nadat de computer opnieuw is opgestart, verschijnt het pictogram Acer Bio Protection in het systeemvak. Klik op het pictogram en selecteer System Wizard. Het welkomstscherm van de System Wizard wordt geopend. Klik op Next (Volgende) om door te gaan.
Acer Bio Protection 002 Installatie
4. U wordt gevraagd uw Windows-gebruikerswachtwoord in te voeren. Als u al een wachtwoord hebt, voert u dit in en klik u op Volgende.

       Acer Bio Protection 004.zoom60 Installatie

       Als u geen wachtwoord hebt ingesteld, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken.
Acer Bio Protection 005.zoom60 Installatie

 

Opmerking:

       Het wachtwoord dat u hier invoert, wordt uw Windows-wachtwoord. Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt op Windows, kunt u ervoor kiezen om een vingerafdruk te maken of om het wachtwoord handmatig in te voeren.

 

       Windows XP-gebruikers zullen de keuze hebben om te bepalen of het welkomstscherm en het snelschakelen tussen gebruikers al dan niet moeten worden gebruikt.
 

5. U wordt nu gevraagd om uw vingerafdruk te registreren. Klik op een knipperende vinger om de vingerafdrukregistratie uit te voeren. U moet minstens 1 en maximum 10 vingerafdrukken registreren. Volg de richtlijnen op het scherm om te registreren. Raadpleeg het gedeelte Managing Acer Bio Protection Fingerprint Management van dit document voor gedetailleerde instructies over het registreren van uw vingerafdruk.
 

        Klik op Next (Volgende) nadat u de vingerafdruk(ken) hebt geregistreerd.

 

6. Na het proces van de vingerafdrukregistratie, wordt u gevraagd PBA (Pre-Boot Authentication= verificatie vóór opstarten) in te stellen. U wordt eerst gevraagd het supervisorwachtwoord en het gebruikerswachtwoord voor de BIOS in te stellen. Deze wachtwoorden worden gebruikt als een reserveverificatiemethode voor PBA.
 
Selecteer de vingers die u wilt gebruiken voor de PBA en klik op Next (Volgende). Raadpleeg het gedeelte Managing Acer Bio Protection Computer Protection Management van dit document voor gedetailleerde instructies over het instellen van de PBA.

 

Opmerking:
Elke gebruiker kan maximaal twee vingers selecteren voor PBA.

 

7. Klik op Finish (Voltooien) om de System Wizard te voltooien. Gefeliciteerd! Acer Bio Protection is nu klaar voor gebruik.
 

Installatie