Verwijderen

Volg de onderstaande instructies om Acer Bio Protection van uw computer te verwijderen.

Gebruiksrichtlijnen:

1. U kunt Acer Bio Protection op twee manieren verwijderen.
a. Via Control Panel (Configuratiescherm) > Programs and Features (Programma’s en eigenschappen), selecteer Acer Bio Protection > Uninstall/Change (Verwijderen/wijzigen).
2. Nadat de bestanden zijn verwijderd, selecteert u Restart the computer now (De computer nu opnieuw opstarten) en klikt u op Finish (Voltooien). Uw computer wordt opnieuw opgestart en het verwijderen wordt voltooid.

 

Opmerking:
Het stuurprogramma van het vingerafdrukapparaat wordt niet verwijderd wanneer u Acer Bio Protection verwijdert.

Verwijderen