(Valgfritt) Pre-Boot Authentication (PBA)

Du kan sette opp PBA her for beskyttelse av datamaskinen på BIOS-nivå.

 

Bruksveiledninger:

1. Åpne System Settings og bytt til Computer Protection Management-siden. Bytt til PBA-kategorien.

       Acer Bio Protection 026.zoom60 (Valgfritt) Pre Boot Authentication (PBA)

2. For å aktivere PBA, merk av for Enable PBA (Pre-Boot Authentication) (Aktiver PBA (Pre-Boot Authentication)). Avmerkningsboksene over de registrerte fingrene aktiveres.
3. Hvis du ikke har satt opp BIOS Supervisor Password og User Password, blir du bedt om å gjøre dette. Skriv inn passordet, og klikk Next .
4. Velg de registrerte fingrene du vil bruke for PBA ved å merke av i avmerkningsboksene over fingrene.
5. Klikk OK eller Apply for å lagre innstillingene dine.

 

Merk:

Hver bruker kan kun tildele opptil to fingre for PBA.

 

6. For å slette PBA-fingrene dine, fjern avmerkningen i boksen.

 

Merk:

Du kan ikke fjerne avmerkningen for din siste PBA-finger hvis du har PBA-alternativet aktivert. Sletting av PBA-fingeravtrykk betyr IKKE at det registrerte fingeravtrykket slettes..

 

 

7. Klikk på Delete-knappen for å slette PBA-fingeravtrykkene for ALLE BRUKERE på datamaskinen og PBA-funksjonen deaktiveres automatisk. Du blir bedt om å angi BIOS Supervisor Password.
8. Merk av i Log on to Windows automatically after passing PBA (Logg på Windows automatisk etter godkjent PBA)-avmerkningsboksen hvis du vil at systemet skal automatisk logge på Windows med samme fingeravtrykk etter suksessfull PBA under systemoppstart.

 

 

(Valgfritt) Pre-Boot Authentication (PBA)