Fingerprint Management

Du kan registrere nye fingeravtrykk og slette eksisterende fingeravtrykk på Fingerprint Management- siden.

 

Bruksveiledninger:

1. Åpne System Settings og bytt til Fingerprint Management-siden.

       Acer Bio Protection 012.zoom60 Fingerprint Management

Fingerprint Management