Registrere et nytt fingeravtrykk

Bruksveiledninger:

1. Åpne System Settings og bytt til Fingerprint Management-siden.
2. Velg en blinkende finger med å klikke på den.
3. Du vil se seks fingeravtrykksbokser, fingeren du må registrere fingeravtrykk for merkes med gult. Før fingrene over sensoren, én om gangen. Hvis systemet registrerer en dårlig lesing av fingeravtrykk blir du bedt om å registrere fingeravtrykket på nytt.

       Acer Bio Protection 013.zoom60 Registrere et nytt fingeravtrykk

4. Fremgangsmåten over gjentas flere ganger til systemet har hentet inn nok informasjon om fingeravtrykket. Du er nå ferdig og resultatet indikeres med det store ikonet til høyre.

       Acer Bio Protection 014.zoom60 Registrere et nytt fingeravtrykk

5. Hvis registreringen mislyktes, varsles du med et rødt kryss og blir spurt om å gjenta prosessen.

       Acer Bio Protection 015.zoom60 Registrere et nytt fingeravtrykk

6. Fullfør prosessen ved å klikke OK, eller gjenta metoden over for å registrere et annet fingeravtrykk.
7. Du kan også avbryte prosessen ved å klikke på Acer Bio Protection 016 Registrere et nytt fingeravtrykk knappen under prosessen.
8. Hvis du ikke er vant til å bruke fingeravtrykkssensoren, klikk på  Acer Bio Protection 017 Registrere et nytt fingeravtrykk knappen for en kort introduksjonsvideo.

 

Registrere et nytt fingeravtrykk