Slette et registrert fingeravtrykk

Bruksveiledninger:

1. Åpne System Settings og bytt til Fingerprint Management-siden.
2. Plasser musepekeren over en registrert finger (merket med en grønn sirkel).
3. En Acer Bio Protection 018 Slette et registrert fingeravtrykk markør vises. Plasser markøren på toppen av fingeren og klikk. Trykk OK for å bekrefte.

       Acer Bio Protection 019.zoom60 Slette et registrert fingeravtrykk

4. Gjenta prosessen over hvis du vil slette andre fingre. Klikk OK eller Apply for å lagre innstillingene når du er ferdig.

 

Merk:

Når du sletter en finger, slettes også ethvert element som er tildelt Acer FingerLaunch. Hvis PBA er aktivert, vil du ikke kunne slette den siste PBA-fingeren.

 

 

Slette et registrert fingeravtrykk