General Settings

General Settings-siden inneholder diverse innstillinger for programmet.

 

Bruksveiledninger:

1. Åpne System Settings og bytt til General Settings-siden.

       Acer Bio Protection 037.zoom60 General Settings

2. Merk av i Enable icon in System Tray (Aktiver ikon i systemkurv)-avmerkningsboksen for å vise systemkurvikonet (På som standard). Fjern avmerkning for å skjule ikonet.
3. Merk av i Enable authentication sound effects (Aktiver lydeffekter for godkjenning)-avmerkningsboksen for å slå på lyder under godkjenning (På som standard). Fjern avmerkningen for å slå av lyden.
4. Merk av i Enable Password Bank (Aktiver Password Bank)-avmerkningsboksen for å aktivere Password Bank. Fjern avmerkningen for å slå av.

 

Merk:

Når du slår av Password Bank, deaktiveres Prompt me to save password (Spør meg om å lagre passord)-avmerkningsboksen. Password Bank vil ikke spørre deg flere ganger om automatisk innlogging eller lagre passord.

 

5. Hvis du ønsker å la Password Bank fortsette å be om godkjenning, du kan merke av i Enable auto-login for websites already registered with Password Bank (Aktiver automatisk pålogging for websider som allerede er registrert med Password Bank)-avmerkningsboksen. Password Bank vil fremdeles be om godkjenning for automatisk innlogging når du besøker en registrert webside/program.
6. Klikk OK eller Apply for å lagre innstillingene dine.

 

General Settings