Backup

Med Backup-funksjonen kan du ta sikkerhetskopi av eksisterende Password Bank-elementer.

 

Bruksveiledninger:

1. Åpne System Settings og bytt til Password Bank Management-siden.
2. Klikk på Backup -knappen for å åpne Backup -dialogboksen.

       Acer Bio Protection 035.zoom60 Backup

3. Bekreft sikkerhetskopieringsplasseringen. Du kan søke etter en plassering ved å klikke på … knappen.
4. Angi og bekreft sikkerhetskopi passordet.

 

Merk:

Dette passordet brukes når du vil gjenopprette denne sikkerhetskopifilen i fremtiden. Det må ikke være det samme som Windows-passordet ditt.

 

5. Angi et passordhint i tilfelle du glemmer passordet ditt når du gjenoppretter.
6. Klikk på OK for å fullføre sikkerhetskopieringen.

 

Backup