Reminder

Reminder er en rask-tilgangsfunksjon som viser dine gjeldende Acer FingerLaunch-innstillinger. Du kan starte elementene direkte, og du kan gå til System Settings fra her.

 

Bruksveiledninger:

1. Åpne Reminder med Acer FingerLaunch (hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, se Using Acer Bio Protection – Acer FingerLaunch i dette dokumentet).

       Acer Bio Protection 049.zoom60 Reminder

2. Du kan starte Acer FingerLaunch-elementene direkte ved å klikke på ikonene over fingrene eller listen over elementer på høyre side.
3. Klikk på System Settings -knappen for å åpne System Settings.

 

Reminder