Computer Protection

Denne funksjon lar brukere godkjenne deres Windows-brukeridentitet med fingeravtrykk. Den kan brukes for Windows-pålogging, gjenoppta fra Lock Computer (Lås datamaskin), og gjenoppta fra skjermsparer.

 

Windows-pålogging:

1. Slå på datamaskinen og vent til den kommer til Windows-velkomstsskjermen.
2. Før den registrerte fingeren din over sensoren for å logge på.

 

Lås datamaskin:

1. Lås datamaskinen din ved å trykke Ctrl + Alt + Del og velg Lock this computer (Lås denne datamaskinen).
2. Før den registrerte fingeren din over sensoren for å logge på igjen.

 

Merk:

Datamaskinen låses automatisk etter at du gjenopptar datamaskinen fra Sov og Dvalemodus.

 

Skjermsparer:

1. Åpne Windows Screen Saver Settings (Innstillinger for skjermsparer) fra Control Panel/Personalization/ Screen Saver (Kontrollpanel/Tilpass/Skjermsparer).
2. Sett skjermsparer og tid, kontroller at du merket av for On resume (Ved gjenopptak), display logon screen (vis påloggingsskjerm).
3. Gjenoppta datamaskinen din etter at Windows starter skjermspareren. Før den registrerte fingeren din over sensoren for å logge på igjen.

Computer Protection