FingerLaunch

Med FingerLaunch kan du starte dine favorittprogrammer og websider med et enkelt fingeravtrykk. Du kan også starte Password Bank-elementene for å utføre automatisk innlogging etter at du har startet en webside eller et program. Se Behandle Acer Bio Protection - FingerNav Management om hvordan du bytter til FingerLaunch-modus. For informasjon om hvordan du setter opp Acer FingerLaunch, se Behandle Acer Bio Protection FingerLaunch Management og Bruke Acer Bio Protection Password Bank delene av dette dokumentet.

 

Bruksveiledninger:

1. Før over fingeren din for å sette opp Acer FingerLaunch når som helst. Et statusikon vises i øvre venstre side av skjermen, som viser resultatet.

       Acer Bio Protection 044 same%20in%20multi language FingerLaunch

Fullført

 

       Acer Bio Protection 045 same%20in%20multi language FingerLaunch

Mislyktes

 

       Acer Bio Protection 046 same%20in%20multi language FingerLaunch

Dårlig fingeravtrykkbilde

       

       

2. Elementet starter automatisk hvis resultatet var suksessfullt.

 

 

FingerLaunch