Sette opp Password Bank for en webside/program

Bruksveiledninger:

1. Kontroller at du har aktivert Password Bank i System Settings Password Bank Management.
2. Åpne en webside/program eller en nettverksplassering som krever godkjenning som du vil logge på.
3. Fyll inn brukernavn og passordfeltene og logg på som vanlig. Password Bank-dialogboksen vises.
4. Du kan endre navnet i tekstfeltet hvis du vil.
5. Klikk på Enroll-knappen for å lagre, eller du kan sette opp Acer FingerLaunch-elementet ved å klikke på Set up FingerLaunch-knappen.

 

Merk:

Du kan ikke sette et nettverksplasserings Password Bank-element for Acer FingerLaunch.

 

 

Sette opp Password Bank for en webside/program