Installasjon/avinstallasjon

Dette avsnittet omfatter installasjonen og oppsett for den første brukeren.

Installasjon/avinstallasjon