Installasjon

Du må fullføre installasjonen før du kan bruke programmet. Følg installasjonsveiledningene nøye.

 

Bruksveiledninger:

1. Sett inn Acer Bio Protection CD-en inn i CD/DVD ROM for å starte installasjonsprogrammet (hvis det ikke starter automatisk, dobbeltklikk på Setup.exe i CD-en).
2. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette installasjonen. Du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at installasjonen er ferdig. Velg Restart the computer now (Start datamaskinen på nytt nå) og klikk Finish for å fullføre installasjonen.
3. Når datamaskinen har startet på nytt vil du se Acer Bio Protection-ikonet i systemkurven. Klikk på ikonet og velg System Wizard . System Wizard-velkomstskjermen dukker opp. Klikk Next  for å gå videre.

       Acer Bio Protection 002 Installasjon     

4. Du blir bedt om å taste inn Windows-brukerpassordet ditt. Hvis du allerede har et passord, taster du bare inn passordet og klikker Neste.

       Acer Bio Protection 004.zoom60 Installasjon

       Hvis du ikke har satt et passord blir du spurt om å opprette et nytt passord.

       Acer Bio Protection 005.zoom60 Installasjon

Merk:

Passordet du angir her blir Windows-passordet ditt. Neste gang du logger på Windows kan du velge å registrere fingeravtrykk eller manuelt angi dette passordet.

       

       For Windows XP-brukere kan du velge om du vil bruke velkomstskjermen eller ikke.

 

5. Du blir nå bedt om å registrere fingeravtrykket ditt. Klikk på en blinkende finger for å registrere fingeravtrykk. Du må registrere minst ett og maks 10 fingeravtrykk. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere fingeravtrykk. For detaljert informasjon om hvordan du registrerer fingeravtrykk, se Managing Acer Bio Protection – Fingerprint Management i dette dokumentet.

 

       Etter at du har registrert fingeravtrykket/ene dine klikker du på Next .

 

6. Etter at du har registrert fingeravtrykk blir du bedt om å sette opp PBA (Pre-Boot Authentication). Du blir først bedt om å sette opp BIOS Supervisor Password og User Password. Disse brukes som en reservemetode for autorisering til PBA.

       

Velg fingrene du vil bruke for PBA og klikk Next . For detaljert informasjon om hvordan du setter opp PBA, se Managing Acer Bio Protection – Computer Protection Management i dette dokumentet.

       

Merk:

       Hver bruker kan velge maks to fingre for PBA.

       

7. Klikk på Finish  for å avslutte System Wizard. Gratulerer. Acer Bio Protection er nå klar for bruk.

       

 

Installasjon