Instalacja

Przed użyciem tej aplikacji należy dokończyć instalację. Należy wykonać wymienione poniżej czynności instalacyjne.

 

Procedury działania:

1. Wstaw dysk CD Acer Bio Protection w celu uruchomienia programu instalacyjnego (jeśli nie uruchamia się normalnie, kliknij dwukrotnie Setup.exe na dysku CD).
2. Aby kontynuować instalację wykonaj instrukcje ekranowe. Po zakończeniu instalacji pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera. Wybierz Restart the computer now (Wykonaj teraz restart komputera) i kliknij Finish, aby dokończyć instalację.
3. Po zrestartowaniu komputera, w zasobniku systemowym pojawi się ikona Acer Bio Protection. Kliknij ikonę i wybierz System Wizard. Pojawi się ekran powitalny kreatora System Wizard. Aby kontynuować, kliknij Next .

       Acer Bio Protection 002 Instalacja     

4. Pojawi się polecenie wprowadzenia hasła użytkownika Windows. Jeśli posiadasz już hasło, wystarczy je wprowadzić i kliknąć Next (Dalej).

       Acer Bio Protection 004.zoom60 Instalacja

Jeśli nie zostało ustawione hasło, pojawi się polecenie utworzenia hasła.

       Acer Bio Protection 005.zoom60 Instalacja

Uwaga:

Wprowadzone hasło będzie hasłem Windows. Przy następnym logowaniu do systemu operacyjnego Windows, można wybrać sprawdzenie linii papilarnych lub ręczne wprowadzenie tego hasła.

       

Użytkownicy Windows XP mają możliwość wyboru używania ekranu powitalnego i opcji szybkiego przełączania użytkownika.

 

5. Pojawi się polecenie rejestracji linii papilarnych. Kliknij migający palec w celu rejestracji linii papilarnych. Należy zarejestrować co najmniej jeden, a maksymalnie 10 odcisów palców. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji linii papilarnych, znajdują się w części tego dokumentu Managing Acer Bio Protection – Fingerprint Management.

 

Po zarejestrowaniu linii papilarnych, kliknij Next.

 

6. Po zarejestrowaniu linii papilarnych, pojawi się polecenie wykonania ustawień PBA (Pre-Boot Authentication [Uwierzytelnianie przed rozruchem]). Najpierw pojawi się polecenie ustawienia w systemie BIOS opcji Supervisor Password (Hasło administratora) oraz User Password (Hasło użytkownika). Hasła te są wykorzystywane jako metoda uwierzytelni
ania w PBA.

       

Wybierz palce, które mają zostać użyte dla PBA i kliknij Next. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień PBA, znajdują się w części tego dokumentu Managing Acer Bio Protection – Computer Protection Management .

       

Uwaga:

Każdy użytkownik może wybrać maksymalnie dwa palce, wykorzystywane dla PBA.

       

7. Kliknij Finish, aby dokończyć działanie kreatora System Wizard. Gratulujemy! Acer Bio Protection jest teraz gotowy do używania.

       

 

Instalacja