(Opcja) FingerNav

Tryb FingerNav wykorzystuje sensor linii papilarnych do realizacji funkcji nawigacji dla przeglądarek i dokumentów. Sprawdź w części Managing Acer Bio Protection – FingerNav Management jak przełączyć się d trybu FingerNav i ustawić parametry tego trybu.

 

Procedury działania:

1. Otwórz ulubioną stronę sieci web lub dokument.
2. Upewnij się, że w aktywnym oknie znajduje się dokument/strona sieci web, z którymi użytkownik chce pracować.
3. Przesuń palec pionowo lub poziomo wzdłuż sensora linii papilarnych w celu przewinięcia odpowiednio w górę i w dół lub w lewo i w prawo.
4. Aby utworzyć ciągłe zdarzenie przewijania, przesuń palcem w górę lub w dół sensora i przytrzymaj sensor. Przewijanie okna będzie kontynuowane, aż do uniesienia palca z sensora.

 

Uwaga:

Po wykryciu zdarzenia uwierzytelnienia, funkcja przewijania zostanie tymczasowo wyłączona podczas oczekiwania sensora na wprowadzenie linii papilarnych.

 

(Opcja) FingerNav