(Opcja) My Launch

Otwórz dostosowaną wersję programu Internet Explorer, która umożliwi użytkownikowi utworzenie zabezpieczonego zbioru Moje ulubione.

 

Procedury operacji:

1. Przydziel My Launch do palca jako element FingerLaunch na stronie zarządzania FingerLaunch.
2. W trybie FingerLaunch, przesuń palec dla funkcji My Launch. Nastąpi otwarcie programu Internet Explorer. W tym określonym oknie IE, można utworzyć i uzyskać dostęp do zabezpieczonego zbioru Moje ulubione, tak jak w normalnym oknie IE.

 

(Opcja) My Launch