(Opcja) Pre-Boot Authentication (PBA)

Ta funkcja udostępnia dodatkową warstwę zabezpieczenia komputera. Komputer mogą uruchomić wyłącznie użytkownicy z zarejestrowanymi liniami papilarnymi.

 

Uwaga:

Jeśli nie zostały jeszcze wykonane ustawienia PBA, należy to zrobić poprzez wykonanie instrukcji z części tego dokumentu Managing Acer Bio Protection – Computer Protection Management.

 

Procedury działania:

1. Włącz komputer. BIOS uruchomi ekran PBA.
2. Przyłóż odcisk palca PBA. Komputer będzie kontynuował uruchamianie systemu operacyjnego.
3. Po włączeniu opcji Zaloguj automatycznie do systemu Windows po zakończeniu uwierzytelniania PBA w Computer Protection Management, podczas uruchamiania nastąpi automatyczne logowanie do Windows.

(Opcja) Pre-Boot Authentication (PBA)