Ustawienia Password Bank dla strony sieci web/aplikacji

Procedury działania:

1. Upewnij się, że włączona jest funkcja Password Bank w System Settings Password Bank Management.
2. Otwórz stronę sieci web/aplikację lub lokalizację sieciową, która wymaga uwierzytelnienia potrzebnego do zalogowania.
3. Wypełnij pole nazwy użytkownika i hasła i zaloguj się tak jak zwykle. Pojawi się okno dialogowe Password Bank (Zbiór haseł).
4. W polu tekstowym można edytować nazwę.
5. Kliknij przycisk Enroll (Zarejestruj) w celu zapisania lub wykonaj ustawienia Acer FingerLaunch dla elementu Password Bank (Bank haseł) poprzez kliknięcie przycisku Set up FingerLaunch (Ustawienia FingerLaunch).

 

Uwaga:

Nie można wykonać ustawień elementu miejsce sieciowe Password Bank dla Acer FingerLaunch.

 

Ustawienia Password Bank dla strony sieci web/aplikacji