Używanie funkcji Password Bank

Procedury działania:

1. Otwórz stronę sieci web/aplikację lub miejsce sieciowe zarejestrowane poprzez funkcję Password Bank.
2. Automatycznie pojawi się okno Authentication (Uwierzytelnianie).
3. Przyłóż palec po czym nastąpi automatyczne zalogowanie.
4. Aby zarejestrować inny zestaw informacji o koncie dla tej samej strony sieci web/aplikacji, kliknij Cancel gdy pojawi się okno Authentication (Uwierzytelnianie). Powtórz proces opisany w części Setting up Password Bank for a Website/Application, aby zarejestrować nowy element Password Bank.
5. Przy następnych odwiedzinach strony sieci web lub otwarciu aplikacji, która ma dwa lub więcej zarejestrowanych ustawień Password Bank, pojawi się polecenie wyboru ustawionego elementu Password Bank do stosowania podczas logowania po uwierzytelnieniu.

 

 

Używanie funkcji Password Bank