Uwierzytelnianie

Okno dialogowe Uwierzytelnianie to podstawowe narzędzie potwierdzania tożsamości. To okno dialogowe będzie wyświetlane w kilku sytuacjach, takich jak uzyskiwanie dostępu do opcji System Settings, rejestracja na stronach sieci web i w aplikacjach poprzez Password Bank, itd.

 

1. Po wyświetleniu tego okna dialogowego, przyłóż jeden z zarejestrowanych palców. Zarejestrowane palce są oznaczone na zielono.

       Acer Bio Protection 038.zoom60 Uwierzytelnianie

2. Wyświetlenie zielonego kółka, informuje o pomyślnym uwierzytelnieniu.

       Acer Bio Protection 039.zoom60 Uwierzytelnianie

3. Czerwony krzyżyk oznacza nieudane uwierzytelnienie.

       Acer Bio Protection 040.zoom60 Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie