Wprowadzenie

To jest plik pomocy dla Acer Bio Protection. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces instalacji i procedurę rejestracji pierwszego użytkownika. Ten dokument zawiera także ilustracje, objaśniające procedury używania wszystkich funkcji tego produktu.

 

Uwaga:

Ilustracje i określenia używane w tym pliku pomocy mogą nie być zgodne z rzeczywistym produktem.

Wprowadzenie