Wstęp

Dziękujemy za wybranie Acer Bio Protection! Komputer coraz częściej służy do wykonywania codziennych zadań, takich jak poczta e-mail, komunikatory i bankowość elektroniczna. Jeśli trend ten będzie kontynuowany, Internet umożliwi coraz większy rozrost organizacji, dla potrzeb związanych z pracą i dla potrzeb osobistych. Czy zdarzyło ci się mieć zapomnieć hasła strony sieci web banku internetowego? Czy zdarzyło ci się nie pamiętać nazw użytkowników i haseł dla wielu kont e-mail w sieci web? Nawet jeśli pamiętasz te wszystkie elementy, czy nie czujesz się zmęczony koniecznością każdorazowego wprowadzania konta i hasła przy każdym logowaniu? Można to uprościć poprzez zastosowanie Acer Bio Protection!

 

Linie papilarne to najbardziej trwałe i szeroko wykorzystywane dane biometryczne. Jedną z najbardziej istotnych ich zalet jest to, że zapewniają dokładną identyfikację osób i wysoką jakość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, Acer Bio Protection rozszerza zabezpieczenie poprzez wykorzystanie linii papilarnych, zapewniając dodatkową wygodę i upraszczając obsługę.

Wstęp