(Opcja) My Launch

Można zmienić nazwę lub usunąć element IE Moje ulubione, utworzony poprzez My Launch.

 

Procedury operacji:

1. Aby zmienić nazwę, kliknij łącze strony sieci web lub kliknij prawym przyciskiem i wybierz Rename (Zmień nazwę).

2.  W celu usunięcia, kliknij prawym przyciskiem łącze i wybierz Delete (Usuń).

(Opcja) My Launch