(Opcja) Pre-Boot Authentication (PBA)

Można tu wykonać ustawienia PBA dla zabezpieczenia komputera na poziomie BIOS.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Computer Protection Management . Przełącz na zakładkę PBA.

       Acer Bio Protection 026.zoom60 (Opcja) Pre Boot Authentication (PBA)

2. Aby włączyć PBA, zaznacz okno opcji Włącz PBA (Wstępne uwierzytelnianie podczas uruchamiania). Włączone zostaną okna opcji nad zarejestrowanymi odciskami palców.
3. Jeśli nie zostały wykonane ustawienia BIOS Supervisor Password oraz User Password, pojawi się polecenie wykonania tych ustawień. Wprowadź wymagane hasło i kliknij Next.
4. Wybierz zarejestrowane odciski palców, które mają zostać wykorzystane dla PBA, zaznaczając okna opcji nad odciskami palców.
5. Kliknij OK lub Apply , aby zapisać ustawienia.

 

Uwaga:

Każdy użytkownik może przydzielić dla PBA jedynie dwa odciski palców.

 

6. Aby usunąć odciski palców PBA, wystarczy usunąć zaznaczenie okna opcji.

 

Uwaga:

Jeśli włączona jest opcja PBA, nie można usunąć zaznaczenia ostatniego odcisku palca PBA. Usunięcie odcisków palców PBA NIE oznacza usunięcia zarejestrowanych linii papilarnych.

 

7. Kliknij przycisk Delete, aby usunąć linie papilarne PBA dla WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW komputera i automatycznie wyłączyć funkcję PBA. Pojawi się polecenie wprowadzenia BIOS Supervisor Password.
8. Zaznacz okno opcji Zaloguj automatycznie do Windows po wykonaniu sprawdzenia PBA, aby umożliwić systemowi automatyczne zalogowanie do Windows z tymi samymi liniami papilarnymi, jakie sprawdzone zostały po wykonaniu PBA podczas uruchamiania komputera.

 

(Opcja) Pre-Boot Authentication (PBA)