Zmiana hasła Windows

Możliwa jest zmiana hasła Windows. Hasło to jest stosowane do logowania w systemie Windows poprzez sprawdzenie linii papilarnych.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Computer Protection Management. Zmień zakładkę na Windows logon (Logowanie Windows).

       Acer Bio Protection 025.zoom60 Zmiana hasła Windows

2. Wprowadź istniejące hasło w polu Computer password (Hasło komputera).
3. Wprowadź nowe hasło w polu Enter new password (Wprowadź nowe hasło).
4. Wprowadź hasło ponownie w polu Confirm password (Potwierdź hasło).
5. Kliknij OK, aby zaktualizować hasło.

 

Uwaga:

Zostanie także zmienione hasło Windows. Przy następnym logowaniu do systemu operacyjnego Windows z hasłem należy zastosować zaktualizowane hasło. Po zmianie hasła Windows w Panelu sterowania, zmienione zostanie także hasło zapisane w opcji Computer Protection Management ( Zarządzanie zabezpieczeniem komputera).

Zmiana hasła Windows