Dodawanie nowego elementu Acer FingerLaunch

Dostępnych jest kilka metod przydzielania elementu Acer FingerLaunch do odcisku palca.

Metoda 1:

Procedury działania:

1. Kliknij prawym przyciskiem puste pole nad rejestrowanym odciskiem palca i wybierz Add.
2. Pojawi się okno Add. Wybierz z istniejącego elementu Password Bank lub przeglądaj w celu wyszukania pliku, skrótu lub pliku wykonywalnego.
3. Kliknij OK, aby dokończyć ustawienie.

 

Uwaga:

Po kliknięciu niezarejestrowanego palca, pojawi się polecenie rejestracji linii papilarnych. Można wybrać rozpoczęcie lub anulowanie procesu rejestracji.

 

Metoda 2:

Procedury działania:

1. Przeciągnij istniejący element z pola Quick-Launch Area i przeciągnij go do pustego pola nad rejestrowanym odciskiem palca.

 

Uwaga:

1. Predefiniowane Single Event (Pojedyncze wydarzenie) z obszaru Quick-Launch Area (Obszar szybkiego uruchamiania) nie może być modyfikowane lub dodawane przez użytkownika.
2. Do jednego palca może zostać przydzielony jeden element Single Event Finger Launch (Pojedyncze zdarzenie uruchamiane palcem).

 

Metoda 3:

Procedury działania:

1. Przeciągnij plik, skrót lub plik wykonywalny z pulpitu lub Eksploratora i upuść go do pustego pola nad rejestrowanym odciskiem palca.

 

Uwaga:

1. Jeśli w obszarze Single Event Quick-Launch Area (Pojedyncze zdarzenie w obszarze szybkiego uruchamiania) znajduje się element przeciągnij i upuść, wyłączone zostaną dwa puste okna w górnej części palca.
2. Nie można przeciągnąć elementu do nie zarejestrowanego palca.

Dodawanie nowego elementu Acer FingerLaunch