Edycja elementu Acer FingerLaunch

Możliwe jest wykonywanie modyfkacji istniejącego elementu Acer FingerLaunch.

 

Modyfikacja elementu Acer FingerLaunch:

Procedury działania:

1. Kliknij prawym przyciskiem pole przydzielone dla elementu Acer FingerLaunch i wybierz Modify.
2. Pojawi się okno Modify. Wybierz z istniejącego elementu Password Bank lub przeglądaj w celu wyszukania pliku, skrótu lub pliku wykonywalnego.
3. Kliknij OK, aby zaktualizować ustawienie.

 

Zmiana nazwy elementu Acer FingerLaunch:

Procedury działania:

1. Kliknij prawym przyciskiem pole przydzielone dla elementu Acer FingerLaunch lub element w obszarze Quick – Launch Area i wybierz Rename (Zmień nazwę).
2. Wprowadź wymaganą nazwę i kliknij OK.

Edycja elementu Acer FingerLaunch