Usuwanie elementu Acer FingerLaunch

Element Acer FingerLaunch można usunąć (zachowując go w obszarze Quick-Launch Area) lub usunąć całkowicie.

 

Procedury działania:

1. Kliknij prawym przyciskiem istniejący element Acer FingerLaunch i wybierz Move to Quick-Launch Area (Przejdź do obszaru szybkiego uruchamiania).
2. Element ten zostanie przeniesiony do obszaru Quick-Launch Area. W razie takiej potrzeby, element ten można będzie wykorzystać w przyszłości.
3. Aby całkowicie usunąć element, kliknij prawym przyciskiem element w obszarze Quick-Launch Area i wybierz Delete.

 

Uwaga:

Domyślnie w obszarze Quick-Launch Area (Obszar szybkiego uruchamiania) dostępne są opcje Log Off (Wyloguj), Hibernate (Hibernacja), Shut Down (Zamknij), Reminder (Przypomnienie) i System Settings (Ustawienia systemu). Nie można ich usunąć. System Settings (Ustawienia systemowe) są przydzielane do pierwszego i drugiego palca zarejestrowanego domyślnie.

 

Usuwanie elementu Acer FingerLaunch