Rejestracja nowych linii papilarnych

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Fingerprint Management.
2. Wybierz migający palec poprzez kliknięcie go.
3. Pojawi się sześć pól przechwytywania linii papilarnych; wymagany do rejestracji palec będzie zaznaczony na żółto. Przyłóż palce do sensora, jednocześnie przykładając jeden palec. Jeśli system wykryje nieprawidłowy odcisk palca, pojawi się polecenie ponownego przyłożenia palca.

       Acer Bio Protection 013.zoom60 Rejestracja nowych linii papilarnych

4. Opisany wyżej proces zostanie powtórzony kilka razy, aż system uzyska wystarczającą liczbę informacji dla bieżących linii papilarnych. Proces rejestracji zostanie zakończony, a wyniki rejestracji zostaną umieszczone pod dużą ikoną z prawej strony.

       Acer Bio Protection 014.zoom60 Rejestracja nowych linii papilarnych

5. Jeśli proces rejestracji nie powiedzie się, pojawi się powiadomienie w formie czerwonego krzyżyka i pytanie o powtórzenie procesu rejestracji.

       Acer Bio Protection 015.zoom60 Rejestracja nowych linii papilarnych

6. Zakończ rejestrację poprzez kliknięcie OK lub powtórz powyższy proces w celu rejestracji innego palca.
7. Proces rejestracji można także przerwać poprzez kliknięcie przycisku Acer Bio Protection 016 Rejestracja nowych linii papilarnych podczas rejestracji.
8. Przy braku wiedzy na temat obsługi sensora linii papilarnych, kliknij przycisk Acer Bio Protection 017 Rejestracja nowych linii papilarnych w celu wyświetlenia krótkiej instrukcji video.

 

Rejestracja nowych linii papilarnych