Usuwanie zarejestrowanych linii papilarnych

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Fingerprint Management.
2. Ustaw kursor myszy na rejestrowanym palcu (zaznaczony zielonym kółkiem).
3. Pojawi się kursor Acer Bio Protection 018 Usuwanie zarejestrowanych linii papilarnych. Ustaw kursor na górnej części palca i kliknij. Naciśnij OK w celu potwierdzenia.

       Acer Bio Protection 019.zoom60 Usuwanie zarejestrowanych linii papilarnych

4. Powtórz wymieniony wyżej proces, aby kontynuować usuwanie innych odcisków palców. Kliknij OK lub Apply, aby zapisać wykonane ustawienia.

 

Uwaga:

Po usunięciu zarejestrowanego palca, usunięty zostanie każdy element Acer FingerLaunch przydzielony do tego palca. Po włączeniu PBA, nie będzie można usunąć ostatniego pozostałego palca PBA.

 

Usuwanie zarejestrowanych linii papilarnych