General Settings

Strona General Settings zawiera różne ustawienia, które można zastosować.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę General Settings.

       Acer Bio Protection 037.zoom60 General Settings

2. Zaznacz okno opcji Włącz ikonę w zasobniku systemowym, aby pokazać ikonę zasobnika systemowego (włączona domyślnie). Usuń zaznaczenie, aby ukryć ikonę.
3. Zaznacz okno opcji Włącz uwierzytelnianie efektów dźwiękowych, aby włączyć dźwięki podczas uwierzytelniania (włączona domyślnie). Usuń zaznaczenie, aby wyłączyć dźwięk.
4. Zaznacz okno opcji Enable Password Bank (Włącz Password Bank), aby włączyć funkcję Password Bank. Usuń zaznaczenie, aby wyłączyć.

 

Uwaga:

Po wyłączeniu Password Bank, zostanie wyłączone okno opcji Prompt me to save password (Zapytaj czy zapisać hasło). Funkcja Password Bank nie będzie wyświetlać już pytania o automatyczne logowanie lub zapisanie haseł.

 

5. Aby zezwolić na kontynuowanie wyświetlania pytań funkcji Password Bank o uwierzytelnianie, można zaznaczyć okno opcji Enable auto-login for websites already registered with Password Bank (Włącz automatyczne logowanie do stron sieci web już zarejestrowanych w funkcji Password Bank. Funkcja Password Bank będzie nadal pytać o uwierzytelnienie w celu automatycznego logowania po ponownym odwiedzeniu zarejestrowanej strony sieci web/aplikacji.
6. Kliknij OK lub Apply , aby zapisać ustawienia.

 

General Settings