(Opcja) FingerNav Management

Acer FingerNav umożliwia użytkownikowi przełączenie trybu FingerLaunch i trybu FingerNav oraz regulację ustawień dla FingerNav.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę FingerNav Management.
2. Wybierz Switch to FingerNav Mode (Przełącz do trybu FingerNav). Spowoduje to włączenie opcji poniżej.

       Acer Bio Protection 048.zoom60 (Opcja) FingerNav Management

 

Uwaga:

Poprzez ikonę w zasobniku systemowym lub kliknięcie przycisku skrótu, można także przełączyć pomiędzy trybem FingerLaunch a trybem FingerNav. Przycisk skrótu nie będzie działał, gdy otwarte są ustawienia System Settings.

 

3. Czułość można wyregulować poprzez dopasowanie paska postępu. Kliknij przycisk Default (Domyślne), aby zresetować ustawienia czułości.
4. Aby sprawdzić ustawienie czułości, kliknij przycisk Test. Kursor zostanie ustawiony w oknie listy po prawej. Stuknij sensor w celu sprawdzenia przewijania.

 

Uwaga:

Ustawienie czułości zostanie zastosowane po naciśnięciu przycisku Test.

 

5. Aby zmodyfikować przycisk skrótu do przełączania pomiędzy trybami FingerLaunch oraz FingerNav, wybierz kombinację przycisku skrótu w dolnej części ekranu.

(Opcja) FingerNav Management