(Opcja) Launch Music

Poprzez FingerLaunch, można uruchomić odtwarzanie muzyki, przesuwając palcem. Można tu wykonać ustawienia foldera muzyki.
 

Procedury operacji:

1. Przeglądaj folder, który zawiera pliki z muzyką.
2. Kliknij “Assign now (Przydziel teraz)”, aby otworzyć FingerLaunch. Można następnie przydzielić do palca ikonę My Music z pola Quick-Launch Area.

 

(Opcja) My Music