Password Bank Management

Password Bank Management (Zarządzanie bankiem haseł) umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami Password Bank (Bank haseł) dla stron sieci web i aplikacji. Dane Password Bank (Bank haseł) można także zarchiwizować i/lub odtworzyć.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Password Bank Management.

       Acer Bio Protection 030.zoom60 Password Bank Management

 

Password Bank Management