Backup

Funkcja Backup umożliwia wykonanie kopii zapasowej istniejących elementów Password Bank.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Password Bank Management.
2. Kliknij przycisk Backup, aby otworzyć okno dialogowe Backup.

       Acer Bio Protection 035.zoom60 Backup

3. Potwierdź lokalizację kopii zapasowej. Kliknięcie przycisku … umożliwia przeglądanie lokalizacji.
4. Wprowadź i potwierdź hasło kopii zapasowej.

 

Uwaga:

To hasło umożliwia odtworzenie w przyszłości pliku kopii zapasowej. Hasło to nie musi być takie samo jak hasło Windows.

 

5. W przypadku zapomnienia hasła w celu przywrócenia należy wprowadzić podpowiedź do hasła.
6. Kliknij OK, aby dokończyć wykonywanie kopii zapasowej.

 

Backup