Edycja elementu Password Bank

Zmiana nazwy elementu Password Bank:

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Password Bank Management. Pojawi się lista zarejestrowanych elementów Password Bank.
2. Kliknij prawym przyciskiem element i wybierz Rename (Zmień nazwę) w celu edycji.

 

Modyfikacja elementu Password Bank:

Procedury działania:

3. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Password Bank Management. Pojawi się lista zarejestrowanych elementów Password Bank.
4. Kliknij prawym przyciskiem element i wybierz Content (Zawartosć). Pojawi się okno dialogowe Password Bank.
5. Pojawi się informacja o koncie, włącznie z polami nazwy użytkownika i hasła dla tej pozycji Password Bank. Kliknij przycisk Edit (Edytuj) w celu edycji pól wejścia. Naciśnij OK, aby zapisać ustawienia lub Cancel (Anuluj), aby odrzucić zmiany.

 

Uwaga:

Po kliknięciu przycisku Edit, nastąpi odsłonięcie hasła umożliwiające edycję. Kontynuuj z zachowaniem ostrożności.

 

6. Naciśnij przycisk Launch, aby uruchomić stronę sieci web/aplikację w celu sprawdzenia, czy informacje o koncie są prawidłowe.

 

 

Edycja elementu Password Bank