Restore

Funkcja Restore umożliwia odtworzenie uprzednio zarchiwizowanych elementów Password Bank.

 

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Password Bank Management.
2. Kliknij przycisk Restore, aby otworzyć okno dialogowe Restore.

       Acer Bio Protection 036.zoom60 Restore

3. Potwierdź lokalizację pliku przywracania. Kliknięcie przycisku … umożliwia przeglądanie lokalizacji.
4. Wprowadź hasło kopii zapasowej w polu Password.
5. Jeśli hasło zostanie zapomniane, kliknij przycisk Password hint (Podpowiedź do hasła), aby wyświetlić podpowiedź.
6. Kliknij Restore w celu przywrócenia.

 

Restore