Usuwanie elementu Password Bank

Procedury działania:

1. Otwórz System Settings i przełącz na stronę Password Bank Management. Pojawi się lista zarejestrowanych elementów Password Bank.        
2. Kliknij prawym przyciskiem element do usunięcia i wybierz Delete (Usuń).
3. Kliknij OK lub Apply , aby zapisać ustawienia.

 

Usuwanie elementu Password Bank