Reminder

Funkcja Reminder to funkcja szybkiego dostępu, która wyświetla aktualne ustawienia Acer FingerLaunch. Elementy te można uruchomić bezpośrednio i uzyskać dostęp do nich z opcji System Settings.

 

Procedury działania:

1. Otwórz Reminder poprzez Acer FingerLaunch (jeśli nie wiadomo jako to zrobić należy sprawdzić część Używanie Acer Bio Protection – Acer FingerLaunch w tym dokumencie).

       Acer Bio Protection 049.zoom60 Reminder

2. Można także bezpośrednio uruchomić elementy Acer FingerLaunch klikając ikony nad odciskami palców lub listę elementów po prawej.
3. Kliknij przycisk System Settings, aby otworzyć System Settings.

 

Reminder