System Settings

System Settings to narzędzie do centralnego zarządzania, które umożliwia sterowanie działaniem wszystkich funkcji Acer Bio Protection. W tej części znajduje się opis zarządzania zarejestrowanymi liniami papilarnymi, elementami Acer FingerLaunch, edycji pozycji Password Bank, dokładnej regulacji Acer FingerNav i ustawień linii papilarnych dla Pre-Boot Authentication (PBA).

 

Procedury działania:

Okno System Settings można otworzyć z trzech miejsc:

1. Kliknij ikonę w zasobniku systemowym i wybierz System Settings (Ustawienia systemowe).
2. Poprzez Start/All Programs (Wszystkie programy)/Acer/Bio Protection/System Settings.
3. Otwórz Reminder i kliknij przycisk System Settings (Ustawienia systemowe).

 

Uwaga:

Za wyjątkiem opcji 3, przed otwarciem System Settings konieczne będzie wykonanie uwierzytelnienia linii papilarnych. Po otwarciu System Settings, wyłączone zostaną wszystkie elementy menu ikony w zasobniku systemowym, oprócz pozycji About.

 

System Settings