Autentisering

Dialogrutan Autenticering är grundverktyget för identitetsbekräftelse. Denna dialogruta visas i åtskilliga situationer. Inclusive när du ska få åtkomst till System Settings, signera in dig på webbplatser och applikationer med Password Bank osv.

 

1. När du ser denna dialogruta, dra ett av dina registrerade fingrar over sensorn. Dina registrerade fingrar är grönmärkta.

Acer Bio Protection snag 0036.zoom60 Autentisering

2.   En grön cirkel visas när din autenticering är godkänd.

Acer Bio Protection snag 0038.zoom60 Autentisering

3. Ett rött kors visas om din autenticering inte godkänts.

Acer Bio Protection snag 0037.zoom60 Autentisering

Autentisering