Computer Protection

Denna funktion låter användare verifiera deras Windows användaridentitet via fingeravtryck.  Det kan användas vid Windowsinloggning, återupptagning från Låst dator och återtagning från skärmsläckarskydd.

 

Windows-inloggning:

1. Sätt på datorn och vänta på att den ska starta till Windows välkomstskärm.
2. Dra ditt registrerade finger över sensorn för att logga in.

 

Datorlås:

1. Lås din dator genom att trycka Ctrl + Alt + Del och välj Lock this computer (lås denna dator).
2. Dra ditt registrerade finger över sensorn för att logga in igen.

 

OBS:

Din dator låses automatiskt efter återgång från sömn- och viloläge.

 

Skärmsläckare:

1. Öppna Windows Screen Saver Settings (skärmsläckarinställningar) från Control Panel/Personalization/Screen Saver (kontrollpanelen(personalisering/skärmsläckare).
2. Ställ in din skärmsläckare och tid, och kontrollera att du markerar kryssrutan On resume, display logon screen (vid återgång, visa inloggningsskärm).
3. Låt din dator återgå efter det att Windows aktiverat skärmsläckaren. Dra ditt registrerade finger över sensorn för att logga in igen.

 

Computer Protection