FingerLaunch

FingerLaunch låter dig starta dina favoritapplikationer och webbplatser med en enda rörelse av ditt finger. Du kan även starta dina Password Bank-poster för att utföra automatisk inloggning efter att ha startat en webbplats eller applikation. Se avsnittet Hantera Acer Bio Protection – FingerNav Management beträffande hur du växlar till läget FingerLaunch. För information om hur du ställer in Acer FingerLaunch, se Managing Acer Bio Protection FingerLaunch Management och Using Acer Bio Protection Password Bank avsnitten i detta dokument.

 

Användningsprocedurer:

1. Dra din fingeruppsättning med Acer FingerLaunch när som helst. En statusikon visas uppe till vänster på skärmen och anger resultatet.

        Acer Bio Protection  img25 FingerLaunch

       Slutfört

 

       Acer Bio Protection  img26 FingerLaunch

       Ej slutfört

 

       Acer Bio Protection  img28 FingerLaunch

       Dålig fingeravtrycksbild

       

       

2. Posten startar automatiskt om resultatet var framgångsrikt.

 

 

FingerLaunch