Använda Password Bank

Användningsprocedurer:

1. Öppna den webbplats/applikation eller nätverksplats som du har registrerat med Password Bank.
2. Fönstret Authentication (autenticering) visas automatiskt.
3. Dra ditt fingeravtryck så loggas du in automatiskt.
4. Om du vill registrera en annan uppsättning kontoinformation för samma webbplatse/applikation, klicka på Cancel (avbryt) när fönstret Authentication (autenticering) visas. Upprepa den process som beskrivs i avsnittet Ställa in Password Bank för en webbplats/applikation för att registrera en ny Password Bank-post.
5. Nästa gång du besöker en webbplats eller öppnar applikationen som har två eller fler uppsättningar av Password Bank registrerade, uppmanas du att välja vilken uppsättning av Password Bank-poster som ska användas för inloggning efter det att du klarat autenticeringen.

       

 

Använda Password Bank