(Tillval) FingerNav

Läget FingerNav utnyttjar fingeravtryckssensorn för att utföra navigeringsfunktioner för dina webbläsare och dokument. Se avsnittet Hantera Acer Bio Protection – FingerNav Management beträffande hur du växlar till läget FingerLaunch och ställer in dess parametrar.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna din favoritwebbsida eller ett dokument.
2. Kontrollera att det aktiva fönstret är det dokument/webbplats du vill arbeta i.
3. Rör ditt finger vertikalt eller horisontellt längs fingeravtryckssensorn för att rulla uppåt och neråt eller åt vänster och höger.
4. För att skapa en kontinuerlig skrollningshändelse svep upp och ned längs sensorn och håll sensorn nedtryck. Fönstret kommer att fortsätta att skrolla tills du lyfter bort fingret från sensorn.

 

OBS:

När du träfar på en verifieringshändelse kommer skrollningsfunktionen att avaktiveras temporärt eftersom sensorn väntar på ditt fingeravtryck.

 

(Tillval) FingerNav